top of page
Employer branding tree
  • Writer's pictureBram Verlinden

7 tips om Generatie Z aan je bedrijf te binden

Verschillende generaties hebben een verschillende kijk op de wereld en werk. Generatie-Z werknemers hebben niet dezelfde mindset als hun Baby Boomer, Gen-X of zelfs Millennial tegenhangers.


Nu Gen-Z de arbeidsmarkt opkomt en begint door te groeien in hun werkvelden, is het cruciaal voor bedrijfsleiders om te begrijpen hoe en wat de ervaringen en motivaties van deze generatie zijn. Bij PLUS zijn we met focusgroepen aan de slag gegaan om inzichten over de nieuwste lichting werknemers op de arbeidsmarkt te delen. Zo kunnen managers en bedrijfsleiders helpen om deze jonge talenten aan te trekken en bij te houden.


1. Moedig innovatie aan

Gen-Z is meer ondernemend, gediversifieerd, technologisch onderbouwd en individualistisch dan vorige generaties. Ze beschouwen hun werkleven meer als een springplank naar iets nieuws en proberen daarom zoveel mogelijk te leren. Managers moeten de mindset van 'levenslang leren' aanmoedigen en gebruiken voor het bedrijf. We moeten begrijpen dat Gen-Zers een collectieve katalysator voor verandering zal zijn. Zij zullen de volgende succesvolle strategische en culturele veranderingen bewerkstelligen. Managers die de kracht van Gen-Z negeren, zullen in de toekomst hun organisaties benadelen.


2. Werk-privébalans

Net zoals Millenials, vinden Gen-Z'ers een goede werk-privébalans belangrijk. Ze zorgen voor hun mentale gezondheid op een manier die andere generaties dat niet deden. Werkgevers moeten begrijpen wat dat betekent. Ze eisen meer flexibiliteit van de werkgever dan in het verleden. Gen-Z richt zich op hun dromen en doelen. Komt dit overeen met wat ze doen op het werk? Zo niet, dan zullen ze gemakkelijker vertrekken.


3. Begrijp hun behoeften

Gen-Z is de eerste generatie die echte eisen stelt aan de werkplek waar ze niet van afwijken. Dit gaat vaak verder dan wat bedrijfsleiders gewend zijn: Mentale gezondheidsdagen, flexibele uren, thuiswerken, meer vakantie, en vooral: deze eisen zijn soms onvermurwbaar. Managers moeten open dialogen aangaan, zelf om feedback vragen en daarop passende aanpassingen doen om een leegloop te voorkomen. Gen-Z is gedreven genoeg om elders hun eigen succes te zoeken.

Toxische culturen worden niet door hen getolereerd. Discriminatie, discrepanties tussen de woorden en daden van het management, of werk dat niet aansluit op hun persoonlijke leven zijn nu redenen om te vertrekken. Voer gesprekken met je teamleden om een veilige, stabiele en plezierige werkomgeving te creëren.


4. Duidelijkheid

Managers moeten zich goed voorbereiden om Gen-Z aan te sturen. We moeten duidelijke verwachtingen stellen en regelmatig controleren hoe het gaat. Wekelijkse één-op-één vergaderingen kunnen stabiliteit bieden en een aanspreekpunt zijn. Jij kan hen daarin bijsturen indien nodig en zij kunnen om duiding vragen met minder sociale druk.


5. Focus op het individu

Ze worden gemotiveerd door zich gewaardeerd en nuttig te voelen. In teams moet je dus laten zien dat je de individuen afzonderlijk waardeert voor hun bijdragen en impact. Te veel waardering voor te weinig werk heeft echter een averechts effect. Gen-Z kijkt niet vaak vanuit het bedrijf naar de rest van de wereld, maar meestal vanuit zichzelf. Weten wat je team motiveert buiten het werk geeft hen het gevoel dat er naar hen wordt geluisterd, zelfs als ze daar misschien niet gemakkelijk over praten. Vaak zoeken Gen-Z'ers naar 'hun doel' en kijken ze meer naar de waarden en normen van een bedrijf dan we gewend zijn. Gebruik de eerlijkheid die ze hierbij tonen om je bedrijf aantrekkelijker te maken voor de toekomst.


6. Wees bereid van hen te leren

Technologie heeft weinig geheimen voor de digital natives. Ze zijn ermee geboren en kunnen heel snel onbekende gadgets en software leren begrijpen. Wees nieuwsgierig en bescheiden genoeg om van hen te leren om zo je bedrijf toekomstbestendig te maken.


7. Leid met menselijkheid

Vriendelijk zijn is niet genoeg voor toekomstige leiders. Om door Gen-Z geaccepteerd te worden, moeten innovatie en verandering jouw drijfveren zijn. Ze zoeken hun doel bij jou. Ze zijn de generatie die het minst vast wil zitten in burn-outs of mentale problemen. Daarom is menselijkheid de toekomst van leiderschap. Ze zoeken sociale connecties, onafhankelijkheid, flexibiliteit en balans. Ze blijven langer bij bedrijven die hen betekenisvol werk en ownership bieden. Bedrijven moeten zich richten op het ontwikkelen van werkculturen die deze kwaliteiten ondersteunen om Gen-Z talent aan te trekken en te behouden.


Tot slot

Gen Z bereiken en binden lijkt soms een grote berg om te beklimmen. Toch eisen ze niet meer dan generaties voor hen deden. Bedrijven die al mee waren met wat Gen X & de Millenials vroegen zullen geen problemen hebben ook Gen Z aan te spreken. Voor zij die een oudere stijl gehanteerd hebben komt binnenkort een breekpunt. Gen Z is niet meer te paaien met mooie woorden. Zelfs een hoog loon doet er voor een groot percentage al niet meer toe. Spreek met hen, zij gaan zelf het beste zeggen wat hen ergens houdt.

Comments


bottom of page